210234_9739Zespół żniwny to jeden z wielu elementów kombajnu zbożowego. Nie będziemy definiować jego istoty w tejże maszynie, rolniczej, bowiem kombajn zbożowy to wiele różnych maszyn i przeznaczeń, ale zbudowane w taki sposób by praca ich mogła przebiegać szybko i sprawnie, w jednej maszynie i podczas pracy pozostałych. Zespół żniwny to z pewnością jeden z nielicznych elementów kombajnu, które widać gołym okiem. Przyjrzyjmy się mu bliżej.


Zespół żniwny, składniki i jego rola

Podstawową rolą zespołu żniwnego jest cięcie zboża i przeniesienie go wgłąb maszyny, do dalszych podzespołów. Zastępuje on ręczne prace ścinania kłosów za pomocą sierpa lub młota. Docelowo, tą funkcję zastąpił nożycowo-palcowy zespół tnący. Składa się on z trójkątnych nożyków równoramiennych z których boczne mają ostrza. Listwa z nożykami porusza się ruchem posuwisto zwrotnym wszerz hederu. Taki ruch zapewnia targaniec wraz z korbą i dźwignią. Najbardziej widocznym pracującym elementem w kombajnie zbożowym jest nagarniacz. Składa się on z listew, na których umieszczone są metalowe, cienkie palce sprężyste. Listwy ułożone są w widoku bocznym na kształt pięciokąta równobocznego. W zależności od tego, czy zboże jest stojące, wyległe czy wyległe „pod włos” ustawia się wysokość nagarniacza. Jeśli zboże jest stojące, palce ustawiamy prostopadle do powierzchni, zaś ich wysokość powinna stanowić 2/3 wysokości kłosa. Jeśli wyległe, palce skierowane muszą być pod kątem w kierunku ślimaka. Jeśli wyległe „pod włos” palce nagarniacza ustawiamy pod kątem w kierunku przednim.

Najbardziej masywnym elementem zespołu żniwnego jest podajnik ślimakowo-palcowy. Zbudowany jest on z wału, na którym umieszczone są prawo i lewozwojne ślimaki odpowiednio po prawej i lewej stronie, oraz palcowy podajnik na środku wału. Podajnik, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie przekazywać ścięte i nagarnięte kłosy do wnętrza maszyny, do przenośnika pochyłego. Odległość pomiędzy zwojami ślimaka można regulować, dostosowując ją do grubości i wielkości skoszonych zbóż. Przenośnik pochyły składa się z kilku łańcuchów, do których przyczepione są prostopadle metalowe listwy przechwytujące ściętą masę zbożową i przekazującą ją do wnętrza maszyny. Nim jednak zboże dostanie się do młocarni, przesunąć się musi przez chwytacz kamieni, będący zbiornikiem do którego wpadają kamienie. Mniejsze wylecą przez małe otwory u jego dnia, większe zaś trzeba będzie regularnie usuwać.

Zespół żniwny w kombajnie Bizon

Chociaż powyższy opis dotyczy zespołu żniwnego kombajnu Bizon, to większość kombajnów zbożowych zbudowana jest na takiej samej zasadzie. Najbardziej narażonymi na awarie elementami zespołu żniwnego w Bizonie są przede wszystkim listwy nożowe, a także palce podwójne. Nieraz awarii ulec może przenośnik pochyły, zaś z pewnością najczęściej awarii ulegają targańce, które narażone są na bardzo duże przeciążenia i oddziaływanie sił. Warto zatem zaopatrywać się w najlepsze części zamienne do Bizona..

 

Related posts: