SONY DSC

Każdy, kto dba o swoje zdrowie, powinien wiedzieć lub już wie, jak bardzo ważna jest zróżnicowana dieta w jego żywieniu. Dzięki niej, organizm człowieka w odpowiednich ilościach przyswaja wszystkie składniki mineralne i odżywcze, zatem wszelkie niedobory i dolegliwości z tym związane są wówczas wyeliminowane. Nie inaczej jest także w przypadku rolnictwa i gleb. Aby zróżnicować nawożenie, wykorzystuje się wóz asenizacyjny.


Wóz asenizacyjny – zastosowanie

Wóz asenizacyjny szerokie zastosowanie znalazł w rolnictwie dzięki jego wszechstronności. Przede wszystkim, wykorzystywany jest do transportu cieczy, gnojówki, gnojowicy czy wody. Służyć może do rozlewania gnojówki i gnojowicy na pola jako nawóz, a także do podłączenia do deszczowni i podlewania upraw lub pojenia zwierząt na pastwiskach. W skrajnych przypadkach służyć może do wypompowywania wody z piwnic w przypadku powodzi lub do gaszenia pożarów. Z racji materiałów płynnych w nim transportowanych, wykonany musi być z elementów odpornych na korozję.

Budowa

Wóz asenizacyjny nie różni się niczym szczególnym od pojazdu asenizacyjnego, pod względem budowy. Znaczącą różnicą jest jednak sposób przemieszczania maszyny. Wóz asenizacyjny, jako maszyna rolnicza, nie posiada własnego napędu, w przeciwieństwie do pojazdu asenizacyjnego, który w większości przypadków opiera się na podwoziu ciężarówki. W Polsce znane są samochody Jelcz jako pojazdy asenizacyjne. W przypadku maszyn rolniczych, niemal zawsze stanowią one jedno-, lub dwuosiową przyczepę z ogromnym zbiornikiem. Wóz, jako przyczepa, nie posiada własnego napędu. Wobec czego musi być podłączany za pomocą WOM do ciągnika, by uzyskać moc niezbędną do pracy pomp i rozlewania bądź zasysania cieczy.
Elementami roboczymi wozu są zespoły pomp oraz przewodów i dysz, za pomocą których odbywa się pobieranie cieczy lub jej rozlewanie.

Schemat działania przyczepy T514

Opróżnianie i rozlewanie cieczy ze zbiornika zaczyna się od ustawienia w odpowiedniej pozycji zaworu sterującego, pozwalającego na wypompowanie zawartości wozu. W celu uniknięcia zapchania dysz i przewodów, uruchamia się także mieszadło, które rozrzedza ciecz do jak najpłynniejszej postaci. Kolejnym krokiem jest włączenie pompy próżniowej, która zassie powietrze do zbiornika, zwiększając w nim ciśnienie do takiego poziomu, aby jego zawartość samoistnie rozlała się na powierzchnię za pomocą dyszy.

Innym sposobem na zróżnicowanie nawożenia pola jest użycie i zaopatrzenie w części rozrzutnik obornika.

 

Related posts: