Siewnik to jedna z podstawowych maszyn rolniczych na całym świecie. Służy, jak sama nazwa wskazuje, do wysiewu nasion zbóż i roślin spożywczo-przemysłowych. Znacząco przyczynił się do usprawnienia produkcji rolnej na masową skalę. Dziś ciężko wyobrazić sobie jesienne i wiosenne zasiewy bez wykorzystania tejże maszyny rolniczej. Przyjrzyjmy się bliżej historii, budowie i rodzajom siewników rolniczych.


Historia siewnika

Siewnik wynaleziono w epoce Baroku, na początku XVIII wieku, a dokładniej w roku 1701. Skonstruował go angielski rolnik, agronom, prekursor rozwoju maszyn rolniczych, Jethro Tull. Przyczynił się tym samym do usprawnienia produkcji rolnej poprzez upowszechnienie i promowanie maszyn rolniczych, jako urządzeń odciążających pracę rolników.

Budowa siewnika

Siewnik nie posiada własnego napędu, musi być zatem podczepiany do ciągnika rolniczego. Jego konstrukcja składa się zasadniczo z dwóch elementów: zbiornika nasiennego oraz rząd ustawionych poprzecznie do kierunku jazdy siewnika aparatów wysiewających wraz z redlicami. Zbiornika opisywać nie będziemy, natomiast uwagę skupimy na aparatach wysiewających oraz redlicach. Ze względu na brak własnego napędu, siewnik musi korzystać z jakiejś siły, dzięki której aparaty wysiewające będą mogły funkcjonować poprawnie. Maszyny te, opierają się na kołach, które poprzez odpowiednie układy kół zębatych, przenoszą siły i napędzają obrotowe mieszadło, wykonane najczęściej z plastiku, które wspomaga wyjście materiału nasiennego ze zbiornika. Dodatkowo, dzięki specjalnej budowie, rozdziela ono ziarno do możliwie małych ilości przelatujących do redlicy. Ostateczna ilość ziarna trafiająca do wysiewu regulowana jest przez nastawę wysokości szczeliny przez którą przechodzi ziarno. Następnie nasiona przez plastikowe bądź metalowe rurki trafiają do redlic, które zatopione w ziemie, ostatecznie umieszczają materiał siewny w odpowiednim rzędzie. Elementem, którym dokonuje się ustawień dawki wysiewu jest skrzynia przekładniowa. Przedstawiona budowa dotyczy siewnika rzędowego, najczęściej spotykanego siewnika w światowych gospodarstwach.

Rodzaje siewników

Wyróżnia się trzy rodzaje siewników rolniczych. Zaliczamy do nich:

  • siewnik podciśnieniowy i nadciśnieniowy – pneumatyczny:

budowa składa się ze zbiornika nasiennego, komory powietrza służącej do ciśnieniowego wysiewu, tarczy wysiewającej, wentylatora, dozownika, rozdzielaczy nasion, redlic, zagarniacza ziemi i bruzd, kół ugniatających ziemię oraz przekładni łańcuchowej

  • siewnik precyzyjny:

budowa składa się ze zbiornika nasiennego, dwóch kół podporowo-jezdnych, pierścieni wysiewających, sprzęgła jednokierunkowego, wałka wygarniającego, na którym zamontowane są pierścienie wysiewające, kół ugniatających, redlic, przekładni łańcuchowej i spulchniacza gleby

  • siewnik rzędowy:

jego budowę omówiliśmy wyżej.

Siew bez uprawy

Powszechnie stosuje się siew po uprawie ziemi, są jednak metody siewu, które nie wymagają spełnienia warunku uprawionej ziemi. Tą metodą jest siew bezpośredni, który stosuje się podczas uprawy zerowej, czyli bezpośrednio na ściernisku po wyniszczeniu chwastów, lub podczas uprawy konserwującej, podczas której przykrywa się ściernisko materią organiczną lub nie procesem mulczowania. Aby dokonać siewu bezpośredniego, spełnić trzeba kilka warunków.

Siewniki w Polsce

Produkcja w Polsce siewników rozpoczęła się w XIX wieku i była głównie przeznaczona do celów folwarcznych. W czasach powojennych produkcja na szeroką skalę tych maszyn rolniczych odbywała się w Kutnie. Dopiero w latach 60. produkować zaczęto siewniki podczepiane do ciągników rolniczych, wcześniej bowiem istniały tylko ciągniki konne. Do dziś produkcja siewników w Polsce trwa w trzech zakładach: Famarol, Meprozet oraz Rolmasz. W wielu mniejszych zakładach, produkowane są także części do siewnika Poznaniak.