Pierwsi rolnicy wyciągnęli już swoje kombajny Bizon z magazynów i zaczęli staranne prace nad najlepszym przygotowaniem tychże kombajnów do nadchodzących żniw. Choć obawiano się, że sroga i bardzo długa, jak na nasze warunki zima, przesunie w czasie żniwa, wszystko wskazuje na to, że odbędą się one w terminie podobnym do ubiegłego roku, jeśli pogoda w wakacje pozwoli. My zaś opiszmy problemy i ich rozwiązania, związane z pracą żniwną polskich Bizonów.

Problemy z Bizonem – rozwiązania

  • ubytki ziarna na całej szerokości koszenia

Straty ziarna na całej szerokości koszenia wywoływane są przez zespół żniwny, który nieskutecznie kosi zboże i nie transportuje zboża w głąb maszyny. Sprawdzić na początku należy prędkość nagarniacza, który może pracować zbyt szybko lub zbyt wolno. Kolejną przyczyną może być niepoprawne ustawienie nagarniacza lub palców ślimaka, lub złe podłączenie zespołu żniwnego, szczególnie gardzieli z młocarnią.

  • straty pod wałkiem słomy

Ubytki ziarna pod wałkiem słomy spowodowane są głównie przez młocarnię kombajnu rolniczego. Na początku należy sprawdzić, czy zboże które młócimy, jest wystarczająco suche lub dojrzałe. Do podstawowej diagnozy sprawdzić należy, czy zespół młócący jest szczelny w każdym jego złączu i punkcie. Sprawdzamy również części do Bizona, które nabyć można klikając tutaj. Kolejnym elementem, który musimy sprawdzić, jest klepisko, w którym niepoprawnie mogą być wyregulowane szczeliny omłotowe, lub może być zapchane, podobnie jak wytrząsacz. Wówczas musimy dokonać szybkiego i skutecznego czyszczenia wyżej wymienionych elementów. Kolejną przyczyną może być zbyt duży strumień powietrza wentylatora, który może wywiewać wymłócone, dobre ziarno za kombajn. Sprawdzić należy również kierownice powietrza, które mogą być ukierunkowane zbyt wysoko lub zbyt nisko.

Dwoma kolejnymi elementami są sita żaluzjowe. Sprawdzamy zatem górne i dolne sito, czy nie jest zbyt wąsko otwarte lub zapchane. W razie konieczności, dokonujemy stosownych zmian i czyszczenia sit. Odnośnie sit, sprawdzić również należy zwiększyć prędkość obrotową wału napędu kosza sitowego. Przejrzeć należy również, czy na sita nie dostaje się zbyt duża ilość ściętej masy zbożowej. W takim wypadku, polecamy lekturę punktu poniższego:

  • przeciążenie sit masą zbożową

Pierwszorzędną zasadą nastawienia sit jest fakt, że zbyt mocno otwarte sita sprzyjają ich zapychaniu.
Wśród możliwych przyczyn zapychania się sit jest zbyt mała prędkość strumienia powietrza z wentylatora. Należy ją zwiększyć, także poprzez zwiększenie prędkości obrotowej silnika lub sprawdzić napięcie pasa wentylatora. Sprawdzamy także kierownice powietrza i szczeliny omłotowe, czy ich szczeliny nie są zbyt małe, a także prędkość obrotowa bębna młócącego, czy nie jest zbyt duża.

 

Related posts: