cropped-539638_26033841.jpgZ roku na rok następuje pokoleniowa zmiana wśród polskich rolników. Stery przejmują ich potomkowie – młodzi, prężni i pragnący sukcesu ludzie, którzy wraz z gospodarstwami przejmą wszelkie sprzęty rolnicze i budynki inwentarskie. Wśród tych sprzętów będą również kombajny, na których szkolić i pracować będą musieli młodzi kombajniści. Najliczniejszymi w Polsce kombajnami zbożowymi są polskie kombajny Bizon i to im właśnie, i problemom z nimi związanym się przyjrzyjmy.


 

Najczęstsze problemy z Bizonem

Przyjrzyjmy się najczęstszym usterkom, problemom i nieprawidłowościom podczas pracy żniwnej lub transportowej kombajnu zbożowego Bizon. Aby uchronić się przed częstymi awariami, należy regularnie dbać o kombajn i wyposażać go w dobre jakościowo części zamienne do kombajnu Bizon.

  • Niedokładne ścinanie zboża lub brak ścinania

Za problem ścinania zboża odpowiedzialne są listwy nożowe i nożyki na nich umiejscowione. Przyczynami problemów związanych z niedokładnym koszeniem mogą być zużyte nożyki, zbyt duża odległość pomiędzy palcami a nożykami, lub wadliwa listwa nożowa. Łatwo zatem wydedukować, że należy sprawdzić owe elementy i w razie potrzeby – interweniować poprzez wymianę lub zmianę nastaw pracy tychże elementów.

  • Gromadzenie łanów zboża przed podajnikiem ślimakowym

Za gromadzenie się ściętego zboża na hederze odpowiedzialny jest nagarniacz. Przyczynami tego problemu jest jego złe ustawienie, które jest prawdopodobnie zbyt wysokie lub zbyt bardzo wysunięte do przodu maszyny. Prawidłowy efekt gromadzenia otrzymuje się przez modyfikację ustawień nagarniacza.

  • Nawijanie się łanów na nagarniacz

Problemem jest zbyt duża prędkość obrotu nagarniacza i należy ją zmniejszyć do wartości, aby uzyskać oczekiwane rezultaty.

  • Owijanie się kłosów na ślimaku

Wśród możliwych przyczyn doszukiwać się można złych ustawień palców nagarniacza i ślimaka, zbyt mokrego zboża, wysokości ustawienia podajnika lub wysokości nagarniacza. Aby móc zbierać zbyt wilgotne zboże należy zwiększyć wysokość zespołu młócącego w taki sposób, aby możliwie jak najmniej kłosa było ścinane. Należy również zwrócić uwagę na ustawienia palców czy wysokości hederu i do własnych potrzeb dostosować je prawidłowo.

 

Wkrótce część druga naszego poradnika!

 

Related posts: