Pługi, oprócz standardowych typów, spotykanych w większości polskich gospodarstw, występują także w wersjach specjalnych, które polepszają skuteczność orki. Do tych wersji specjalnych zaliczyć można pługi obracalne, zwane również obrotowymi, pługi wahadłowe, pługi do gleb kamienistych czy pługi do orki szybkiej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Pługi obrotowe

Pługi obrotowe to w zasadzie zwykłe pługi, ale ze zdwojonymi, oraz odwróconymi z prawej na lewą stronę, elementami uprawowymi na swojej ramie. Standardowo, odkładnie zwrócone są w jedną, prawą stronę. W pługach obrotowych, dzięki którym możliwa jest orka bez zagonu, bez bruzd, nierówności, pozwala na pracą od brzegu do brzegu, bez pustych, jałowych przejazdów ciągnikiem rolniczym wszerz pola. Obrót pługa obrotowego realizowany jest wzdłuż jego osi podłużnej poziomej za pomocą układu hydraulicznego, z siłownikiem hydraulicznym jako elementem wykonawczym. Regulacji maszyny dokonuje się standardowo, jak w przypadku zwykłego pługa.

Pługi wahadłowe

Pługi te stanowią lżejszą i tańszą alternatywę dla pługów obrotowych. Nie mają one zdwojonych elementów roboczych, ale w dalszym ciągu umożliwiają orkę bezzagonową. Realizacja zmiany ustawień elementów roboczych maszyny wykonywana jest przez elementy hydrauliczne, które po prostu zmieniają ostawienie odkładni i lemieszy wokół ich osi pionowej. Dziś pługi te nie są już produkowane.

Pługi do gleb kamienistych

Kiedy wiemy, że nasza gleba jest mocno zakamieniona, możemy się pokusić o zakup specjalnego pługa, który zawiera w swojej budowie tak zwane bezpieczniki, dzięki którym uniknąć można zbędnych kosztów powstających w wyniku uszkodzenia elementów pługa o kamienie w glebie. Realizacja tych układów bezpieczeństwa odbywa się przez zestawy sprężyn, siłowników hydraulicznych. Zasada działania opiera się na wykryciu uderzenia korpusu o kamień, natychmiastowym uniesieniu korpusu i jego powrocie za kamieniem.

Pługi rolnicze do szybkiej orki

Tam, gdzie gleby są dobrej jakości, pozbawione kamieni, można stosować orki szybkie, ze zwiększoną prędkością ciągnika podczas pracy. Pługi te mają wzmocnione konstrukcje, przez większe opory glebowe. Dzięki orkom szybkim pole jest bardziej płaskie, ziemia dokładnie pokruszona i bardziej zmieszana.

Głębosze

Głębosze to najbardziej głębokie rodzaje ork. Elementami roboczymi są tutaj solidne zęby, które wżynają się w glebę i powodują jej rozerwanie, skruszając stwardniałą skorupę ziemną. Spulchniają one ziemię na dużych głębokościach, szacunkowo od 40 do 80 cm wgłąb gleby, dzięki czemu ziemia zostaje napowietrzona, a także polepszone jest jej nawodnienie. Powinno być wykonywane raz na parę lat, szczególnie na glebach ciężkich, a pod rośliny takie jak buraki cukrowe czy rzepak.

Related posts: