untitled-2-150x150Zespół młócący, zwany potocznie młocarnią, został zminiaturyzowany i umieszczony jako jeden z zespołów kombajnu rolniczego. Młocarnia ma za zadanie oddzielać ścięte kłosy od ziaren i plew. Dawniej budowana była jako samoistna maszyna rolnicza, dziś młocarnie produkuje się wyłącznie jako element kombajnu zbożowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu zespołowi w kombajnie zbożowym Bizon.


Rodzaje zespołów młócących – młocarni

Do dnia dzisiejszego powstało wiele modeli kombajnów zbożowych. Każdy z nich różni się od siebie konstrukcjami poszczególnych elementów, przeznaczeniami i charakterystyką pracy. I tak wyróżnia się trzy rodzaje młocarni:

  • zasilanie promieniowo o przepływie osiowym masy zbożowej,
  • klasyczna, czyli zasilana stycznie masą,
  • osiowy przepływ masy oraz osiowe zasilanie.

Polskie kombajny produkowane przez FMŻ w Płocku posiadają młocarnię klasyczną.

Budowa młocarni w Bizonie

Zespół młócący w kombajnie Bizon składa się zasadniczo z dwóch elementów. Pierwszy z nich to wirujący z dużą prędkością kątową bęben, drugi to klepisko.
Bęben zbudowany jest na planie przekroju ośmiokąta, gdzie do krańców poprzyczepiane są specjalnie wyprofilowane i wyfrezowane cepy, czyli podłużne żelazne listwy.
Klepisko przekrojem przypomina wycinek koła o promieniu około 105 stopni. Zbudowane jest z równoległych listew, przez które prostopadle i również równolegle przechodzą druty. Przypomina to zatem sito.

Wyrzucona słoma z zespołu młócącego ponownie przechodzi proces oddzielania ziaren od masy zbożowej. Tym razem transportowana jest do wytrząsaczy, które przypominają schody z sitami. Najczęściej spotykane są wytrząsacze klawiszowe lub bębnowe. Sita w wytrząsaczach klawiszowych ułożone są kaskadowo, a ziarno które zdoła się jeszcze wydostać z kłosów spada do podsiewaczy.

Jak działa młocarnia?

Zasada działania zespołu młócącego jest prosta. Na początku, aby prawidłowo przebiegał proces omłotu, należy ustawić szczelinę pomiędzy cepami a klepiskiem. Podana podajnikiem pochyłym masa zbożowa zaciągana jest przez cepy bębna młócącego. Na skutek dużej prędkości obrotu cepów, kłosy zboża z dużą siłą uderzają o klepisko wypuszczając ziarna zbóż, które następnie przedostają się przez klepisko. Prędkość obrotu bębna wynosi od 850 do ponad 1000 obrotów na minutę.

 

Related posts: