Przyszłość rolnictwa kojarzona jest już od jakiegoś czasu ze zwiększeniem precyzji, co nawet uzyskało nazwę – rolnictwo precyzyjne. Chodzi głównie o to, by stosowane metody i rozwiązania techniczne zapewniły populacji ludzkiej (która ciągle rośnie) odpowiednio wysokie plony, by można było wszystkich optymalnie wyżywić. Najprawdopodobniej trzeba będzie nie tylko podjąć prace nad ulepszeniem istniejących obecnie maszyn, ale także wdrożyć mnóstwo nowych.

Teledetekcja i jej możliwości

Przydatne będą chociażby urządzenia pozwalające na zdalną ocenę powierzchni możliwej do wykorzystania w rolnictwie. Nazywa się to teledetekcją i jest obecnie stosowane dzięki satelitom. Ten sposób nie jest jednak opłacalny i nie oferuje odpowiednio precyzyjnych wyników, do tego często są zaburzane przez pogodę. Innym sposobem wykonania w miarę dokładnych skanów powierzchni jest użycie dronów lub radaru. Każda z tych metod możliwa jest do znacznego rozwinięcia w przyszłości na przykład do poziomu stacjonarnego. Prototypem naziemnego urządzenia wykonującego teledetekcję są sensory firmy Claas.

Samodzielne i bardzo samodzielne roboty

Oprócz autonomicznych ciągników, które będą mogły być programowane zdalnie i nie będą już wymagały obecności kierowców, bardzo istotnym elementem przyszłościowego rolnictwa staną się wszechobecne roboty. Wyeliminowanie konieczności zatrudniania ludzi do wielu prac może przekierować ich możliwości na znacznie bardziej zaawansowane zadania, a wszelkie proste czynności lub te przeprowadzane w wyjątkowo trudnych warunkach przejmą roboty. Obecnie już powstają prototypowe roboty, których zadaniem jest znaczne przyspieszenie prac poprzez wykonywanie przynajmniej kilku rzeczy jednocześnie (i szybciej, niż zrobiłby to człowiek). Roboty nadają się doskonale do prac polegających na wykonywaniu tych samych sekwencji ruchów. Przyszłościowe roboty będą na pewno o wiele lepiej dostosowane do zmieniających się czynników i będą mogły wybierać reakcję z wielu dostępnych, dlatego ich praca stanie się bardziej dynamiczna i wydajna.

Related posts: