Pługi to podstawowe maszyny uprawowe w rolnictwie, których działanie opiera się na przewróceniu, skruszeniu oraz spulchnianiu i wymieszaniu gleby z np. pozostałościami po ściernisku, naturalnym nawozie, wapnie czy innych naturalnych metodach organicznego nawożenia gleby. Pług i zabieg wykonywany za jego pomocą, czyli orka, to pierwszy zabieg uprawny wykonywany na polu. Aby polepszyć pracę pługa, stosuje się dodatkowe elementy. Jakie?

Krój płóżny, tarczowy i nożowy

Wyróżnia się dwa rodzaje krojów do pługa – nożowy oraz tarczowy. Pierwszy z nich, nożowy, mocowany jest przed skibami, a jego budowa przypomina nóż przecinający glebę, odcinając skibę od nieprzeoranej części pola, zostawiając gładką ścianę w ziemi. Krój nożowy znajduje swoje zastosowanie w glebach, gdzie jest duża ilość kamieni.

Krój tarczowy, to naostrzona tarcza kołowa, mocowana także przed słupicą, która wżyna się w glebę przecinając ją, podobnie jak w powyższym przypadku. Jednak dzięki ruchowi obrotowemu tarczy, jest on zdecydowanie częściej stosowany, bo lepiej odcina resztki ścierniska, organicznych nawozów czy darni.

Przedpłużek do pługa rolniczego

Przedpłużek to element przypominający słupicę wraz z lemieszem i odkładnią, ale w mniejszych rozmiarach. Nie posiada jednak płozy pługa, co jest zasadniczą różnicą w jego budowie. Ma on zastosowanie, gdy jest konieczność odcięcia górnej części ziemi i przesunięcia jej na spód bruzdy glebowej.  Używany jest do głębosza, pozwala na przerzucenie resztek chwastów, darni oraz gleby pozbawionej prawidłowej budowy na spód, pozwalając naturze na odtworzenie jej naturalnej i korzystnej struktury. Dzięki temu, również szkodniki zostaną przysypane warstwą gleby, tym samym będąc unieszkodliwionymi.

Pogłębiacz do pługa rolniczego

Pogłębiacza używamy do uprawy gleby pod rośliny głęboko zakorzenione, do których zawierają się okopowe, między innymi buraki cukrowe. Pogłębiacz pozwala na głęboką uprawę, głębokie spulchnienie i poruszenie gleby. Działanie pogłębiacza polega na ruszeniu warstw gleby, które wytworzyły się na skutek wielokrotnych poprzednich upraw płużnych, gdzie elementy robocze były na tych samych głębokościach.

 

Related posts: