Technology

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

19.11.2020, 12:14 0 komentarzy
Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uzgodniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który świętuje się 16 listopada. Ten dzień, ma co roku sygnalizować, że z brakiem akceptacji coraz częściej ma kontakt wiele osób. Zwrócenie się z prośbą do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego typu jest zachęceniem do tego, żeby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy przede wszystkim na tym, aby wykluczyć brak akceptacji poprzez nauczanie, ale także tworzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie akceptacji i zachęcanie do braku gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez systematycznie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, zmagają się właśnie te mniejszości, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się zbawienne w wyszukaniu głębszych przyczyn ukazania się nietolerancji, ale także mają sygnalizować, jak groźne są objawy braku akceptacji dla osób prześladowanych. Tego rodzaju przedsięwzięcia być pomocne do tego, aby dociec, czym właściwie jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również oznajmić, co to jest uznanie oraz akceptacja różnic indywidualnych. Ma też kształcić, nauczyć dostrzegania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, ale także celem tego typu działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Jak w Polsce obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu i homofobii, ale i też przedstawiają potężne wsparcie dla tych osób. Pod ogólnym apelem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski zasygnalizował, że wspólnota tego dnia będzie ukazywana poprzez wywieszanie flag w kolorach tęczy, a także podświetlania budynków. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz